Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Ulf Berggren

Affärsnyttan med logistik

Rolf Olsson

Affärsnyttan

med IT

rolf@affärsnyttan.se +46 (0)768-232170

Peter Carlsson

Affärsnyttan

med ekonomi

peter@affärsnyttan.se +46 (0)761-683115

Ulf Berggren

Affärsnyttan

med logistik

ulf@affärsnyttan.se +46 (0)703-360507
Rolf är civilekonom kombinerat med mastersexamen inom IT och har specialiserat sig på IT som en strategisk verksamhetsförmåga.
Peter är civilekonom och har många år bakom sig som CFO. Han har specialiserat sig på effektivisering av ekonomiska processer och styrmodeller.
Ulf är civilekonom med mångårig internationell erfarenhet inom försörj-ningskedjor (supply chain) och logistik (material-hantering) med special-isering att effektivisera och samordna materialhanterings- processer inom logistik.

Kontakta oss