Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
“Trycket på besparingar har kommit att öka under senare år. Affärsnyttan hittar rätt besparingar.”
AffärsNyttan

Affärsnyttan - FÅR DET ATT HÄNDA

Du vill driva kundnytta, hållbar lönsamhet och tillväxt. Insiktsfulla analyser räcker inte. Vassa strategier räcker inte. Motivera medarbetare till prestation räcker inte. För att frigöra verksamhetens fulla potential i förändringsarbetet behöver både de hårda och de mjuka perspektiven samverka. Det är inte antingen eller – utan hur man låter kombinationen av strategi, struktur och kultur harmonisera.

MÖTA NYA UTMANINGAR

Vår tids utmaningar handlar i stor utsträckning om att världen blir allt mer global, konkurrensen intensivare, resurserna mer begränsade och konsekvenserna omfattar alla. Såväl lokala som internationella verksamheter delar samma verklighet. Affärsnyttan är ett annorlunda konsultbolag som arbetar sida vid sida med våra kunders medarbetare. Med lång praktisk erfarenhet och kompetens från linjeroller driver vi och bemannar projekt som på kort sikt och med tydliga förändringar skapar bättre lönsamhet och affärsnytta.
AffärsNyttan
IT
Logistik Ekonomi

Affärsnyttan - du märker skillnaden!